Sondaj temel olarak çeşitli nedenlerle zemin üzerinde delik açmak için kullanılan yönteme verilmiş bir isimdir.

Beş çeşit sondaj vardır. Bunlar; su sondajı, temel sondajlar, enerji sondajları, petrol sondajları, maden sondajları şeklinde sıralanabilir. Yer altından yeryüzüne çıkarmak istediğimiz su ya da maden hiç fark etmeksizin sondaj işlemi uygulanarak çıkarılmaktadır.

Her geçen gün daha da kolaylaşan yöntemleri ile sondaj işlemi zemin etüdü raporu ile hangi tür zeminde işlem yapılacağına bakılarak planlanır. Zemin etüt raporu kaya mı yoksa daha akışkan yapılı bir zeminde mi kuyu açma işlemi yapılacağını belirleyecektir.

Su kuyusu açmak için sondaj nasıl yapılır diye bir düşünceniz var ise zeminin jeolojisine göre havalı ya da çamur dolaşımlı sistem denilen sistemlerden bir tanesi ile kuyu açılacaktır. Su kuyusu maliyeti ise bu yöntemler ve kullanılacak sondaj malzemesi ve derinliğe bağlı olarak ortaya çıkacaktır. Uygulanacak yöntem sonrasında sondaj ekipmanları nelerdir bunlar belirlenerek işleme başlanacaktır.